با برخی از دوره های استودیو آناندا آشنا شوید!!

وینیاسا یوگا

وینیاسا  یکی از متداول ترین انواع کلاس های یوگا است. در این کلاس تمرینات به صورت روان و البته شدید و همراه با تنفس انجام می شوند و مربی حرکات را به گونه ای طراحی می کند که به صورت روان به هم تبدیل شوند. در این کلاس میتوان از موزیک نیز استفاده کرد.

وینیاسا از واژه سانسکریت “نیاسا” به معنی قرار دادن و پیشوند “وی” به معنی به طریقی خاص، مشتق شده است و در لغت به معنی مرتب کردن چیزی (مثل وضعیت های یوگا) به صورت خاص و یا ارتباط دادن یک آسانا به بعدی است. وینیاسا یک توالی جاری از آساناها است که با نفس همراه می شوند.

آشتانگا یوگا

آشتانگا یوگا دارای سه جز کلیدی است:

تنفس اوجایی، بانداف دریشتی.

  این متد یوگا شامل ترکیب یک تکنیک تنفس خاص (تنفس اوجایی)، باندا (قفلهایی که نتیجه به کار بستن آنها، باز کردن جریان انرژی است) و دریشتی (نقطه خیره شدن) با یک سری از آساناها می باشد. فرآیندی که گرمای درونی شدید و عرق فراوان تولید میکند و باعث سم زدایی از ارگان ها و ماهیچه ها می شود؛ نتیجه آن گردش خون بهتر بدنی سبک و قوی، و یک ذهن آرام است.

وضعیتی که در آن سه عنصر اصلی آشتانگا یوگا یکی شده اند و حرکت با تنفس اوجایی، باندا و دریشتی همزمان شده است. در این مرحله از تمرین، ما به سمت تمرکز و مدیتیشن هدایت می شویم.

youga 4

یین یوگا

یین یوگا سبکی از یوگا می باشد که بر بافتهای همبند عمیق بدن (برعکس بافت های سطحی) و غلاف عضلات که در بدن است متمرکز می شده و جریان انرژی در بدن را منظم می سازد.

بسیاری از وضعیتها تمرکز شان بر روی مفاصل مختلف همچون ،لگن استخوان خاجی، ستون فقرات است. همانطور که بالا رفتن سن انعطاف پذیری مفاصل کمتر می شود، یین یوگا روش بسیار مناسبی برای حفظ انعطاف مفاصل است.

وضعیتهای یین یوگا، بیشتر وضعیت های منفعلی هستند که بر روی زمین انجام می شوند. در یین یوگا شما در وضعیتها ریلکس می کنید، ماهیچه ها را شل کرده و به درون خود تمرکز می کنید. 

youga 3

آیینگر یوگا

شکلی از یوگا است که بر جزئیات،  دقت و همسویی در اجرای وضعیتهای یوگا یا همان آساناها تاکید دارد.

این سبک اغلب از وسایلی مانند کمربند، بلوک و پتو به عنوان کمک در اجرای آساناها استفاده می کند. این وسایل به پرتوجویان مبتدی،  سالمندان یا کسانی که محدودیت های فیزیکی دارند این امکان را می دهد تا آساناها را به درستی انجام دهند و خطر آسیب یا فشار را به حداقل برسانند.

اریال یوگا

اریال یوگا، آساناهای سنتی یوگا و فلسفه یوگا را با هنرهای هوایی ترکیب می کند. در این سبک از یوگا پارچه های ابریشمی یا طنابهایی از بالا آویزان شده اند تا به تمرین کنندگان برای انجام حرکات مختلف کمک کنند.

میتوانید تمام وزنتان را روی این پارچه ها بیندازید (حتی در حالت کاملا خوابیده مانند بانوج) یا پارچه را دور بخشهای خاصی از بدن بپیچید و بقیه قسمتها را روی زمین نگه دارید.

youga 6

یوگای قدرتی

یوگای اساسی همراه با عضلات قوی. می توان گفت شکل امریکایی آشانتا یوگا است که مجموعه ای از تمرینات کششی و تنفس های متمرکزانه می باشد.

اما یوگای قدرتی یک قدم پیشرفته تر از آشتانگا است و تفاوتش در این است که سریعتر صورت می گیرد. به این معنی که هر حرکت بدون وقفه ای که در یوگای سنتی وجود دارد، وارد حرکت بعدی می شود و یوگا را تبدیل به يك ايروبيك سنگین و قوی می کند.