483068

یوگا آشتانگاه

آشتانگا یوگا دارای سه جز کلیدی است:

تنفس اوجایی، باندا، دریشتی.

این متد یوگا شامل ترکیب یک تکنیک تنفس خاص (تنفس اوجایی)، باندا (قفلهایی که نتیجه به کار بستن آنها، باز کردن جریان انرژی است) و دریشتی (نقطه خیره شدن) با یک سری از آساناها می باشد.

یوگا وینیاسا

وینیاسا از واژه سانسکریت “نیاسا” به معنی قرار دادن و پیشوند “وی” به معنی به طریقی خاص، مشتق شده است و در لغت به معنی مرتب کردن چیزی به صورت خاص و یا ارتباط دادن یک آسانا به بعدی است.

یوگا اریال

اریال یوگا، آساناهای سنتی یوگا و فلسفه یوگا را با هنرهای هوایی ترکیب می کند. در این سبک از یوگا پارچه های ابریشمی یا طنابهایی از بالا آویزان شده اند تا به تمرین کنندگان برای انجام حرکات مختلف کمک کنند.

یوگا قدرتی

یوگای اساسی همراه با عضلات قوی. می توان گفت شکل امریکایی آشانتا یوگا است که مجموعه ای از تمرینات کششی و تنفس های متمرکزانه می باشد. اما یوگای قدرتی یک قدم پیشرفته تر از آشتانگا است و تفاوتش در این است که سریعتر صورت می گیرد.

یوگا یین

یین یوگا سبکی از یوگا می باشد که بر بافتهای همبند عمیق بدن (برعکس بافت های سطحی) و غلاف عضلات که در بدن است متمرکز می شده و جریان انرژی در بدن را منظم می سازد.

یوگا آیینگر

این سبک اغلب از وسایلی مانند کمربند، بلوک و پتو به عنوان کمک در اجرای آساناها استفاده می کند. این وسایل به پرتوجویان مبتدی،  سالمندان یا کسانی که محدودیت های فیزیکی دارند این امکان را می دهد تا آساناها را به درستی انجام دهند و خطر آسیب یا فشار را به حداقل برسانند.